Confidenţialitate
Politica de confidenţialitate a site-ului trender.ro

www.trender.ro este Site-ul SC Trender Solutions SRL (denumită în continuare Societatea).

Prin utilizarea siteului www.trender.ro (Site-ul) acceptaţi "politica de confidenţialitate" a datelor prezentată în cele ce urmează. Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi Site-ul.

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica sau îndepărta la liberă alegere porţiuni ale Politicii de confidenţialitate. Veţi găsi de fiecare dată ultima variantă a acestei Politici la această adresă. Această Politică este o completare la Termenii şi Condiţiile aplicabili Site-ului. Acest document stabileşte reguli care privesc exclusiv Site-ul şi nu au niciun efect asupra site-urilor către care există legături din Site sau care au legături către Site.

Societatea cunoaşte importanţa protejării informaţiilor colectate despre dvs., în mod special acele informaţii capabile să vă identifice ca individ ("informaţii personale"). Acest document guvernează modul în care Societatea colectează şi utilizează aceste informaţii. Această Politică ar trebui verificată periodic pentru a fi la curent cu orice modificări.

Informaţii colectate

Informaţiile pe care Societatea le colectează diferă în funcţie de modul în care folosiţi site-ul. Este posibil să utilizaţi Site-ul fără a fi nevoie să furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care Site-ul vi le pune la dispoziţie este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, adresa de e-mail, adresa fizică, numere de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi. Societatea se angajeză ca în fiecare  pagina unde vă sunt cerute aceste informaţii să apară un link (o legatură) către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori este cazul.

În plus faţă de informaţiile personale, Site-ul utilizează o serie de programe care colectează în mod automat o serie de informaţii anonime care ajută Societatea să înteleagă mai bine cum este folosit Site-ul si cum îşi poate îmbunătăţi serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezumă la, adresa de IP a computerului cu care accesaţi Site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit şi timpul petrecut pe Site.

Atunci când vizitaţi Site-ul este posibil ca date despre dvs. să fie colectate şi de părti terţe ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online.

Utilizarea Informaţiilor

Informaţiile personale pe care vizitatorii le prezintă pe Site sunt folosite doar în scopul în care au fost prezentate, în afara de cazul în care Societatea dezvăluie sau publică alte utilizări în această Politică la momentul colectării informaţiei. Copii ale corespondenţei trimise de pe Site, care ar putea conţine informaţii personale, sunt stocate ca arhive doar pentru păstrare şi back-up.

Dezvăluirea/Publicarea Informaţiilor

Exceptând unde aţi aprobat (Politica) sau unde dezvăluirea este necesară pentru atingerea scopului în care informaţiile au fost prezentate, informaţia personală poate fi dezvăluită sau publicată în situaţii speciale, în care Societatea consideră că este necesară identificarea, contactarea sau acţionarea legală împotriva oricui dăunează, ofensează sau intervine (cu sau fără intenţie) în drepturile sau proprietatea Societăţii, a utilizatorilor sau a altor persoane cărora astfel de activităţi le-ar putea dăuna. De asemenea, Societatea va face publice informaţii personale în cazul în care consideră că legea solicită astfel de dezvăluiri.

Securitate

Societatea încearcă să asigure securitatea, integritatea şi protejarea sferei private a informaţiilor personale prezentate, de asemenea să revizuiască şi să actualizeze măsurile  de securitate în concordanţă cu tehnologiile actuale. Din păcate, nicio transmitere de date prin Internet nu este garantată ca fiind în totalitate sigură.

În afară de aceasta, angajaţii Societăţii şi furnizorii de servicii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia Societăţii. Societatea nu îşi va asuma răspunderea pentru cazuri/accidente ca urmări ale acceselor neautorizate la informaţiile dvs. personale.

Cookies

Cookies sunt date pe care un site web le transferă pe hard-disk-ul unei persoane în scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial şi sunt folosite de cele mai multe site-uri, uşurând accesul permament al unui utilizator la un site. Dacă nu doriţi informaţii colectate prin utilizarea de Cookies, există în multe browsere un procedeu simplu care vă permite să respingeţi sau să acceptaţi caracteristicile/funcţiile Cookies. 

Accesul la Informaţii

Societatea îşi dă silinţa să ia orice măsuri rezonabile pentru protecţia oricărei informaţii despre dvs., şi să menţină aceste informaţii corecte şi la zi. Oricând veţi descoperi informaţii incorecte despre dvs. puteţi contacta Societatea pentru a le corecta.

În afară de aceasta, angajaţii şi furnizorii de servicii sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia Societăţii.

Legături către alte site-uri

Site-ul furnizează legături către site-uri externe. Aceste site-uri nu sunt controlate de către Societate şi prin urmare, Societatea nu îşi asumă răspunderea pentru comportarea firmelor care sunt în legătură/asociate cu Site-ul. Înainte de a face cunoscute informaţiile dvs. personale pe orice alte siteuri vă sfătuim să parcurgeţi termenii şi condiţiile utilizării acelor site-uri precum şi specificaţiile lor de securitate

Probleme sau întrebări

Orice probleme legate de site-ul nostru vor fi luate considerare. Pentru orice alte întrebări legate de politica de securitate a datelor, sau dacă aveţi probleme sau reclamaţii, vă rugăm să contactaţi Societatea.